عواقب کوتاه آمدن با مقصر

از شب تصادف، ماشین ما به خاطر تعطیلات نوروزی خوابیده بود. بعد از تعطیلات هم با مراجعه به شورا و گرفتن نامه جهت رفتن به بیمه جناب آقای غیر محترمی که با ما تصادف نموده اند و ظواهر امر اینجور نشان می دهد که گواهینامه ندارند به بهانه های مختلف امروز و فردا نمودند، از روز چهارشنبه نیز ایشان متواری گشته و موبایلشان را نیز جواب نمی دهند.

از همین تریبون اعلام می کنم فردا خودم پول جور می کنم و ماشین را درست میکنم. آن وقت شما بدو دنبال من تا من رضایت بدم ماشینت را از پارکینگ در بیاری. بدون گواهینامه میشینی پشت ماشین ادعا هم داری؟امروز هم میرم براتون شکایت می کنم که خسارت نمیدی متواری شدی و یک ماه ما را علاف خودت کردی.قهر

الهی هر چی خسارت زدی پول دکتر بدی.گریه (آیکون با مشت به سینه زدن و نفرین)

امضا: یک آدم عصبانی و آماده برای ناسزاگویی.عصبانی

/ 1 نظر / 9 بازدید
هنا

چه میشه کرد...با بعضی ها باید همینطور برخورد کرد.