به من دروغ بگوئید.

کاش می شد به خودم هم دروغ بگویم.

کاش می شد نمی فهمیدم و الکی خوش بودم. کاش نمی فهمیدم نمی فهمیدم نمی فهمیدم. بعضی وقتها نفهمیدن لذت بخشتر از فهمیدن هست. درست است که وقتی نمی فهمم در نظر دیگران احمق به حساب می آیم ولی این بدتر است که دیگران فکر کنند تو عاقلی ولی خودت از حماقت خودت دیوانه شوی.

/ 1 نظر / 6 بازدید
مامی آلینا

گل گفتي[تایید][ماچ]