مرد سه زنه!

آفرین و مرحبا به صدا و سیمای ما که با زیرکی تمام داشتن سه زن! را در جامعه بسیار زیبا جا می اندازد و زنی که به شوهرش به خاطر مشکل پزشکی این اجازه را می دهد که زن دیگری اختیار کند را،خداترس می خواند.

آیا اگر مردی مشکل پزشکی داشته باشد زنش هم می تواند برود با مردان دیگر باشد تا مشکلش برطرف شود؟

که کم نیستند مردانی که مشکلات جسمی و روحی دارند و زنانی که بدون هیچ چشمداشتی با عشق در کنار همسرانشان می مانند.

 

/ 1 نظر / 11 بازدید
مامی آلینا

[ناراحت][گریه][گریه]