خال خالی سفید مشکی

پسرم کاربری وسایل با هم فرق می کنه

ماشین لباسشویی برای شستن لباسها است و سطل آشغال برای انداختن دستمال کاغذی های کثیف!!!

حالا بگو من با یک کوه لباس مشکی که پز از دون دون های سفید و پرز شده چی کار کنم؟

/ 3 نظر / 5 بازدید
مامی آلینا

[خنده][خنده][خنده]تونرم کننده خیسشون کن شایدبهتربشن.[ماچ]