مهدکودک (قسمت پنجم)

مامانی تماس گرفت و گفت بدنت پر از دونه شده که البته خارش داره و این خارش کلافه ات کرده صبح هم کمی تب داشتی .

پس دکتر رفتن قطعی شد و فکر می کنم یه دو هفته ای پروژه مهدکودک متوقف خواهد شد.

البته اگر حدسیات من در مورد "آبله مرغون" درست باشه!

اِصه ی ما به سر رسید

کلاگه به خونش نرسید

بالا لَفتیم ماست بود

اِصه ما لاست بود

/ 0 نظر / 4 بازدید