دیه نود میلیون

امروز به لطف خدا و پس انداز و وام و این حرفها یک سال می شود که ما صاحب ماشین شده ایم. اعتراف می کنم که کارهایم بسیار راحت تر شده اند و کمرم تسکین پیدا کرده البته هنوز سوغاتی روزهای بی ماشینی با یک فروند بچه که همانا کمردرد مزمن باشد برایمان باقی است ولی باز هم شکر که تمام شد و گذشت.

 برای تمدید بیمه شخص ثالث ماشین به دفتر بیمه مراجعه کرده و متوجه شدم ماشینی که پارسال با حدود 170 یا 80 بیمه شخص ثالث شد امسال باید مبلغ 400 هزار تومان! بله 400 هزار تومان ناقابل برای تمدید بیمه نامه پرداخت نماییم و از آنجایی که جرات نداشته و نداریم و نخواهیم داشت بدون بیمه پشت هیچ گونه ماشینی بنشینیم بنابراین با مقداری قرض از همسر چشمک پول بی زبان را تقدیم بیمه گذار گرامی نمودیم.

ولی انصافاَ برای یک ماشین مثلاَ نو تولید داخلی  از پارسال تا به حال چه خرجها که نکرده ایم و اینگونه بود که دیگر از تمدید بیمه بدنه صرف نظر نموده و به همان شخص ثالث بسنده کردیم.

البته همسر هم دست پیش گرفته که با این اوصاف خرید گوشی برای اینجانب به رویا شباهت دارد و از آنجا که ما بسیار همسر دوست می باشیم فرمودیم: هیچ چیزی کادوی سالگرد عقد را تحت الشعاع قرار نمی دهد و ما هچنان منتتظر گوشی زیبای آخرین مدلمان هستیم. فرشتهالبته هول و هراس خرید هدیه ای مناسب و در شان مامان جانمان را دلش انداختیم و وقتی ایشان عنوان  نمودند که پول نیست بلافاصله گفتیم پول برای فلان چیزک هشتاد تومانی برای مادر جنابعالی هست یولولی برای هدیه مادر ما نیست و این پنبه را از گوش خارج نمایید که بدون کادو برای مامانم به سمت وطن روانه شویم.عینک و در آخر با یک ضربه کاری و مظلوم نمایی افکار پلید خود را تحت پوشش قرار دادیم که دو سال و نیم بچه مان را بزرگ کرد خنثی رفت خانه خودش خنثی رفت مکهخنثی و ما در هیچ کدام از این وقایع یک عدد هل نیز برایش هدیه نگرفتیم.ابرو

باشد که رستگار شویم.

/ 6 نظر / 23 بازدید
مامي آلينا

[خنده][خنده][خنده][خنده]خيلي باحال بود.راستي مگه قرارنبودهديه ات لب تاپ باشه نظرت عوض شدگوشي روترجيح دادي؟ راستي مابيمه پارسيان ميكنيم.هرسال موقع تمديدش تخفيفهاي خوبي ميده البته درصورت عدم استفاده ازبيمه نامه[چشمک]

مامي آلينا

آره عزيزم.من الان نظرات اين دوتاپست پاييني وجوابي كه برام نوشتي رومي بينم. تونخودچي خورون پرتم كرده بيرون نشدبرات بنويسم. ولي الان همين نظري كه توهمين پست آخري برات نوشتم رونمي تونم ببينم درصورتيكه اون موقع كه نوشتم وارسال كردم بود[متفکر]

مامي آلينا

الان دوتاش روباهم مي بينم[تایید]درست شدانگاري[چشمک] پس جسابي پاي خريدگوشي وايسانكنه اينم بپره.برودنبال آخرين مدلاي آپل[چشمک][نیشخند][خنده]

مامي آلينا

نمي دونم چرا اپل رونوشتم آپل[خجالت][نیشخند]

مامان خانومي

اون قضيه بازار رفتن با كم و بيش تغييري برا ما هم پيش اومده و با اينكه جونم در اومد ولي ماهم ايشالله ايشالله بازم ميريم بازار اما بي بچه!![نیشخند]

مارگزیده

چطوری شراره جان؟ احوالت چطوره مادر؟