شما گذشت کن.

من هنوز در مسیر گرفتن حق و حقوقم از آقای غیر محترم در حال تردد بین محل کار و شورا و خانه هستم و به نتیجه نرسیده ام.

هر روز یک پرونده باید درست کنم،  دنبال کاغذ بازی های اداری پله های شورا را بالا پایین بروم و هر بار از کارت ملی، کارت ماشین، بیمه نامه، و فرم های الکی کپی های متعدد بگیرم و هر دفعه هی پول بدهم و این آقا حتی به خودشان زحمت ندهند تشریف بیاورند. الان هم که فقط بعضی از تلفن های من را جواب می دهد می گوید پول ندارم خسارت شما را بدهم. بنابراین شما گذشت کنید و من نمی دانم چه کاری درست است؟ به نظرم دروغ می گوید. حس می کنم از اینکه من را سر کار گذاشته خوشحال است و به قول معروف دارد به ریشم و به سادگی ام می خندد.

/ 0 نظر / 5 بازدید