داشتنی دوست داشتنی من

زندگی داشتن دوست داشتنی ها نیست، زندگی دوست داشتن داشتنی هاست.متفکر

داشتنی دوست داشتنی من، دوست دارمبغل

/ 3 نظر / 10 بازدید
مامان آلینا

وای فدای دسته گل به آب دادناش.پس حسابی دیگه بعلههههههههههه.دوتاپست قبلیت خیلی احساسی بودخوش به حال سینابامامان عاشقش.اینقدرازماتعریف میکنی نمیگی آب میشم[چشمک]