یک عمر هر دردی به من دادی- حس می کنم عین نیازم بود

 

بعضی ها،طواف نمی کنند،فقط خدا رو دور می زنند!!

 

 

هرجایِ دنیایی دلم اونجاست
من کعبه مو دورِ تو میسازم

من پشت کردم به همه دنیا
تا رو به تو سجاده بندازم

هرروز حِ
سم  تازه تر میشه
غرقِ تو میشم بلکه دریا شم

بیزارم از اینکه تمامِ عمر
از رویِ عادت ، عاشقت باشم

گاهی پرستیدن ، عبادت نیست
با اینکه سر رو مهر میذاری

گاهی برای دیدن عشقت
باید سر از رو مهر برداری

یک عمر هر دردی به من دادی
حس میکنم عینِ نیازم بود

جایی که افتادم به پای تو
زیباترین جایِ نمازم بود

هر جای دنیایی دلم اونجاست
من کعبه مو دور تو میسازم

من پشت کردم به همه دنیا
تا رو به تو سجاده بندازم

/ 2 نظر / 21 بازدید
مامي آلينا

توكل به خدا.برات فعلافقط آرامش ميخوام دوستم[قلب]