بیست و هشت

عاشق تفنگ بازی هستی. با اینکه اصلا دوست ندارم این بازی های خشن را بکنی ولی تو همش در حال شلیک کردن هستی و به من هم میگی بازی کن اینقدر جدی ژست می گیری و وقتی مثلاً تیر به سمتت پرتاب میشه خودت را روی زمین پرت می کنی که انگشت به دهن می‌مونم اینا را از کجا یاد گرفتی.

توی دستشویی حتما باید شلنگ آب را بگیری و خودت جیش ها را بشوری و بعد دستات را آب بگیری و کیف می کنی از این حس استقلال.

از یک هفته پیش دقیقاً روزی که توی مهد یکی از بچه ها لپت را گاز گرفته بود گاز می گیری نمی دونم چی کار کنم که گاز گرفتن از سرت بیوفته آخه کار خیلی بدیه و البته دردناک.

شعر خواندنت خیلی بهتر شده و بیشتر تقاضای کتاب خواندن می کنی.

******

یه بنده خدایی دندون مصنوعی هاش را از دهنش در آورده بود وقتی دیدی بهش گفتی: دندوناتو بخور!!!

 

/ 0 نظر / 8 بازدید