سکوت

فکر می کنی با روزه سکوت می تونی منو دیوانه کنی؟

حدست درسته.

ولی اگر فکر می کنی می میرم اشتباه می کنی،

کسی که روز به روز رنگ پریده تر می شه و میمیره تویی.

/ 0 نظر / 7 بازدید