تصمیم کبری

من که از اظهار نظرهای بیجا در مورد بچه ام که البته خیلی هاش رو از سر دلسوزی می گویند این قدر ناراحت میشم چرا تا به حال به خودم گوشزد نکردم که تا کسی ازم نظر نخواد نظر الکی برای بچه کسی ندم و واسش نسخه نپیچم (خدایا منو ببخش )

تصمیم گرفتم از این به بعد برای هیچ بچه کوچکی نظر ندهم و گنجینه اطلاعاتم رو بزارم برای بچه دومم یا اینکه توی ذهنم نگهشون دارم.

تصمیم گرفتم از این به بعد  کاری کنم که اگر مادری همراه کودکش برای چند ساعت در کنار من بودند از این در کنار من بودن عذاب نکشند.

پس برای بهتر شدن از خودم شروع می کنم.

 باید هر وقت یه مادر و بچه اش رو دیدم یه نخ به انگشتم ببندم تا یادم نره چه تصمیمی گرفتم.

/ 2 نظر / 3 بازدید
غزال

این تصمیم رو من خیلی وقت پیش گرفتمممممممممممممممممممممممممممممممم.....ولی افرین به تو که اول به خود وجود میرسی به مردمان اطراف[دست]

مامان تربچه ها

احسند مرحبا ولی مطمئنم کسی که خودش بچه کوچک داره شرایط مادرها را درک میکنه متاسفانه این طور نسخه پیچیها بیشتر مال کسانی هست که یا مادر نشدن و یا از زمان مادر شدنشون دهه ها گذشته [لبخند]